420.Squad - Coffee & Milktea

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 420 Đại Đồng (Gần Công Ty May Việt Hàn), Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng (xem bản đồ)

⏰ 14:00 - 23:00

💵 20.000đ - 30.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh 420.Squad - Coffee & Milktea

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến 420.Squad - Coffee & Milktea

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...