8X Cafe & Bistro

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 164 Đường 1 Tháng 4, Huyện Cát Hải, Hải Phòng (xem bản đồ)

⏰ 07:16 - 13:22

💵 15.000đ - 90.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh 8X Cafe & Bistro

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến 8X Cafe & Bistro

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...