• _._

  Trà Sữa Havana Tea

  Làng Đúc Đồng, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

  👀 24 👄 0
 • 👀 42 👄 0
 • _._

  Goofoo Gelato - Gia Bình

  Chợ Ngụ, Phố Ngụ, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

  👀 26 👄 0
 • _._

  Five Star Vietnam - Hương Vinh

  Thôn Hương Vinh, Thị Trấn Gia Bình, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

  👀 205 👄 0 🏢 Five Star Vietnam - SG