Bà Mười Thọ - Bánh Căn

8.4
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Xã Cam Bình, Đảo Bình Ba, (xem bản đồ)

⏰ 09:00 - 21:00

💵 4.000đ - 10.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Bà Mười Thọ - Bánh Căn

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Bà Mười Thọ - Bánh Căn

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...