Ban Mai Cafe

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 2 Chiêu Hoa, Quận Kiến An, Hải Phòng (xem bản đồ)

⏰ 07:30 - 21:15

💵 15.000đ - 42.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Ban Mai Cafe

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...