Bánh Caska - Phạm Phú Thứ

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 4 Phạm Phú Thứ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng (xem bản đồ)

⏰ 08:00 - 21:00

💵 20.000đ - 50.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Bánh Caska - Phạm Phú Thứ

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Bánh Caska - Phạm Phú Thứ

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...