Bánh Crepe Sầu Riêng Điệp Nguyễn - Shop Online

8.0
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Đồng Khởi, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh (xem bản đồ)

⏰ 13:00 - 21:00

💵 20.000đ - 25.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Bánh Crepe Sầu Riêng Điệp Nguyễn - Shop Online

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Bánh Crepe Sầu Riêng Điệp Nguyễn - Shop Online

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...