Bánh Mì Thắng Khèo

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 55 Trưng Nhị, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc (xem bản đồ)

⏰ 08:00 - 23:00

💵 3.000đ - 50.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Bánh Mì Thắng Khèo

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...