Barbecue - Xiên Nướng Sinh Viên

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 80 Phó Cơ Điều, (xem bản đồ)

⏰ 17:00 - 22:00

💵 10.000đ - 30.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Barbecue - Xiên Nướng Sinh Viên

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...