Bảy Khánh - Nhậu Bình Dân

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Lô 1 - 2 - 3 Chợ Phú Mậu, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế (xem bản đồ)

⏰ 08:00 - 22:00

💵 30.000đ - 200.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Bảy Khánh - Nhậu Bình Dân

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...