Bích Hạnh Cafe

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Khóm 3, Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh (xem bản đồ)

⏰ 07:00 - 22:00

💵 15.000đ - 22.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Bích Hạnh Cafe

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...