Bờ Hồ Quán - Nhậu Bình Dân

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Bờ Hồ Mới, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng (xem bản đồ)

⏰ 17:30 - 23:30

💵 17.000đ - 120.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Bờ Hồ Quán - Nhậu Bình Dân

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Bờ Hồ Quán - Nhậu Bình Dân

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...