Bò Mềm - Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen - 52 Nguyễn Thị Thập

9.8
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 52 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Hồ Chí Minh (xem bản đồ)

⏰ 10:00 - 22:00

💵 20.000đ - 30.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Bò Mềm - Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen - 52 Nguyễn Thị Thập

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Bò Mềm - Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen - 52 Nguyễn Thị Thập

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...