Boi Tran Garden

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Thủy Tiên, Đồi Thiên An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế (xem bản đồ)

⏰ 09:00 - 21:00

💵 VND

Đang tải ...

Hình ảnh Boi Tran Garden

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Boi Tran Garden

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...