Buzz Ice Blended - Lê Lợi

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Lê Lợi, P. 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày | 18:00 - 22:00

💵 10.000đ - 28.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Buzz Ice Blended - Lê Lợi

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Buzz Ice Blended - Lê Lợi

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...