CĐ Giao Thông Vận Tải TW2 - Phan Đăng Lưu

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Phan Đăng Lưu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng (xem bản đồ)

⏰ 07:00 - 18:00

💵 2.000.000đ - 3.000.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến CĐ Giao Thông Vận Tải TW2 - Phan Đăng Lưu

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...