Chân Gà Sả Tắc Diễm Hương - Shop Online

7.2
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Nguyễn Thái Học, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định (xem bản đồ)

⏰ 09:00 - 21:00

💵 10.000đ - 30.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Chân Gà Sả Tắc Diễm Hương - Shop Online

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Chân Gà Sả Tắc Diễm Hương - Shop Online

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...