Chè Sầu Liên Đà Nẵng - Lê Lợi - Shop Online

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 20 Ngõ 8 Lê Lợi, Quận Hà Đông, Hà Nội (xem bản đồ)

⏰ 08:00 - 22:30

💵 25.000đ - 50.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Chè Sầu Liên Đà Nẵng - Lê Lợi - Shop Online

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Chè Sầu Liên Đà Nẵng - Lê Lợi - Shop Online

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...