Chính Dụ - Bún Cuốn Ruốc

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Chợ Hà Tĩnh, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh (xem bản đồ)

⏰ 06:30 - 17:00

💵 15.000đ - 20.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Chính Dụ - Bún Cuốn Ruốc

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Chính Dụ - Bún Cuốn Ruốc

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...