Cơm Bình Dân - Hoàng Hoa Thám

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 52 Hoàng Hoa Thám, P. Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Thái Bình (xem bản đồ)

⏰ 09:00 - 19:00

💵 15.000đ - 22.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Cơm Bình Dân - Hoàng Hoa Thám

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...