Cơm Chay Diệu Thảo - Ngô Nhân Tịnh

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 12 Ngô Nhân Tịnh, P. 1, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh (xem bản đồ)

⏰ 06:30 - 17:00

💵 0.020đ - 0.025 đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Cơm Chay Diệu Thảo - Ngô Nhân Tịnh

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Cơm Chay Diệu Thảo - Ngô Nhân Tịnh

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...