Cơm Hương Sơn

7.4
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 55 Thanh Niên, P. Hải Đình, (xem bản đồ)

⏰ 09:00 - 20:00

💵 25.000đ - 30.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Cơm Hương Sơn

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Cơm Hương Sơn

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...