Cơm Tấm 19 - Giồng Dứa

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 19 Giồng Dứa, P. 7, (xem bản đồ)

⏰ 06:30 - 20:00

💵 20.000đ - 30.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Cơm Tấm 19 - Giồng Dứa

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...