Cột Điện Quán - Bánh Mì Chảo - Nguyễn Hữu Nghiêm

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 31 Nguyễn Hữu Nghiêm, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh (xem bản đồ)

⏰ 06:00 - 21:00

💵 25.000đ - 60.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Cột Điện Quán - Bánh Mì Chảo - Nguyễn Hữu Nghiêm

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...