Crystal Jade La Mian Xiao Long Bao

7.4
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Level 5 Arrival Hall, Terminal 1, (xem bản đồ)

⏰ 12:00 - 00:00

💵 VND

Đang tải ...

Hình ảnh Crystal Jade La Mian Xiao Long Bao

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Crystal Jade La Mian Xiao Long Bao

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...