Diễm Kiều Cafe - Mạc Thiên Tích

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 150 Mạc Thiên Tích, P. Pháo Đài, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang (xem bản đồ)

⏰ 07:00 - 22:00

💵 10.000đ - 25.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Diễm Kiều Cafe - Mạc Thiên Tích

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...