Dookki Việt Nam - Lẩu & Buffet Tokpokki - Terazone Thủ Đức

8.6
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Terazone Thủ Đức, 19 Đào Trinh Nhất, Phước Linh Tây, (xem bản đồ)

⏰ 11:00 - 22:00

💵 39.000đ - 495.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Dookki Việt Nam - Lẩu & Buffet Tokpokki - Terazone Thủ Đức

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Dookki Việt Nam - Lẩu & Buffet Tokpokki - Terazone Thủ Đức

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...