Đức Phượng - Trà Cung Đình Huế

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 24 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế (xem bản đồ)

⏰ 07:00 - 22:00

💵 35.000đ - 1.000.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Đức Phượng - Trà Cung Đình Huế

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...