E-Coffee Premium - Trần Thành Ngọ

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 100 Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Hải Phòng (xem bản đồ)

⏰ 07:00 - 23:00

💵 20.000đ - 40.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh E-Coffee Premium - Trần Thành Ngọ

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến E-Coffee Premium - Trần Thành Ngọ

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...