Genius Coffee & Tea Express

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 442 Trần Quý Cáp, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa (xem bản đồ)

⏰ 06:00 - 22:00

💵 15.000đ - 25.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Genius Coffee & Tea Express

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Genius Coffee & Tea Express

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...