Gia Minh Cafe - 19 Tháng 5

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 19 Tháng 5, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau (xem bản đồ)

⏰ 07:00 - 21:00

💵 10.000đ - 20.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Gia Minh Cafe - 19 Tháng 5

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...