Hải Hà Cafe

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 01 Phan Thành Tài, (xem bản đồ)

⏰ 06:30 - 21:00

💵 8.000đ - 15.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Hải Hà Cafe

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...