Hải Phượng Hotel

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 52 Đặng Thùy Trâm, P. Bình San, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày

💵 250.000đ - 800.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Hải Phượng Hotel

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...