Hải Sản Bờ Kè

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 14 Trưng Nữ Vương, (xem bản đồ)

⏰ 09:00 - 23:00

💵 50.000đ - 500.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Hải Sản Bờ Kè

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Hải Sản Bờ Kè

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...