Hải Sản Tamsui

7.8
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 28 Zhongzheng Road, (xem bản đồ)

⏰ 08:00 - 21:00

💵 50.000đ - 200.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Hải Sản Tamsui

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...