Hot - Star Large Fried Chicken

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 36 Hanzhong Street, (xem bản đồ)

⏰ 09:00 - 21:00

💵 50.000đ - 200.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Hot - Star Large Fried Chicken

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...