HOTPOT STORY - Huyền Quang

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 127 Huyền Quang, P. Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh (xem bản đồ)

⏰ 16:00 - 20:00

💵 45.000đ - 1.199.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến HOTPOT STORY - Huyền Quang

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...