Khách Sạn Mai Yến - Hồ Bá Kiện

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 94 Hồ Bá Kiện, P. 15, Quận 1, Hồ Chí Minh (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày

💵 60.000đ - 200.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Khách Sạn Mai Yến - Hồ Bá Kiện

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...