Khách Sạn Phương Nam - Nguyễn Sinh Sắc

2.2
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 384 Nguyễn Sinh Sắc, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày

💵 200.000đ - 600.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Khách Sạn Phương Nam - Nguyễn Sinh Sắc

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...