Khách sạn Thái Bình - Phạm Thái Bường

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 53/9 Phạm Thái Bường, P. 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày

💵 100.000đ - 300.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Khách sạn Thái Bình - Phạm Thái Bường

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...