Khách Sạn Tuấn Vũ - Cao Thắng

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 400 Cao Thắng (Nối Dài), Quận 10, Hồ Chí Minh (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày

💵 70.000đ - 500.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Khách Sạn Tuấn Vũ - Cao Thắng

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...