Kim Hằng Hotel - Hùng Vương

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 221 Hùng Vương, (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày

💵 200.000đ - 400.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Kim Hằng Hotel - Hùng Vương

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...