Kim Thoa Hotel - Nguyễn Đức Cảnh

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 185 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, Hải Phòng (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày

💵 200.000đ - 500.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Kim Thoa Hotel - Nguyễn Đức Cảnh

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...