King Town Grand Hotel & Wedding Center

10.0
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Lô 4 - 5 - 6 Phạm Văn Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày

💵 1.540.000đ - 2.800.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh King Town Grand Hotel & Wedding Center

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến King Town Grand Hotel & Wedding Center

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...