Lá Đỏ Cafe

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 TL610B, Xã Điện Phong, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam (xem bản đồ)

⏰ 07:00 - 21:00

💵 10.000đ - 30.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Lá Đỏ Cafe

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...