Lạc Quán Karaoke

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 1 Thánh Gia Khu Thượng, P. Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương (xem bản đồ)

⏰ 10:00 - 23:30

💵 50.000đ - 165.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Lạc Quán Karaoke

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...