Ly Ly - Bar & Coffee

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Công Viên Cây Xanh, Phù Lưu, Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh (xem bản đồ)

⏰ 07:00 - 23:00

💵 15.000đ - 200.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Ly Ly - Bar & Coffee

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Ly Ly - Bar & Coffee

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...