Ly Max - Kem Cuộn Thái Lan

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Xóm 4 Đa Hội, Châu Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh (xem bản đồ)

⏰ 12:00 - 22:00

💵 25.000đ - 50.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Ly Max - Kem Cuộn Thái Lan

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Ly Max - Kem Cuộn Thái Lan

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...