Maxims - Cafe & Karaoke

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Tỉnh Lộ 353, P. Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng (xem bản đồ)

⏰ 09:00 - 21:00

💵 20.000đ - 300.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Maxims - Cafe & Karaoke

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Maxims - Cafe & Karaoke

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...