Minh Thanh Hotel

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Quốc Lộ 37, P. Nông Tiến, (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày

💵 100.000đ - 300.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Minh Thanh Hotel

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...